Fascinerande hur en grupp genom enkla frågeställningar på ett så kraftfullt sätt kan hjälpa varandra. Kursen har gett väldigt mycket, både privat och yrkesmässigt.

Swidlert