Sara Widlert, Master Certified Coach, MCC

20 års erfarenhet av professionell coaching
15 års chefs/ ledarskap och ledningsgruppsarbete
30 års erfarenhet av utbildning/utveckling

Sara Widlert har mångårig erfarenhet av förändringar från både privat näringsliv och offentlig sektor. Idag erbjuder hon möjligheten att hjälpa dig som individ eller hela grupper att utvecklas och genomföra förändringar.

Utbildad av Coach University, USA, medlem av International Coach Federation, ICF och MCC-certifierad.

Har mer än 5.000 coachtimmar varav ungefär hälften i gruppcoaching.

Sara coachar förtroendefullt med glädje och engagemang och vet att du som individ kan nå mycket längre än du tror. “Coaching beyond your dreams.”

Numera är det främst chefscoaching, mentorcoaching, utbildningar och coaching i grupp som förekommer mest.

Sara har arbetat med kunder från näringsliv, statlig- och kommunal verksamhet.