Back to Top

Sara delar med sigMastercoachen delar med sig

Vill du ta del av över 20 års coacherfarenhet från alla slags nivåer och företag, inom näringsliv såväl som offentlig sektor - här kommer din chans! Nu kommer uppföljningen av det populära webinariet “Att coacha känslan” som gavs under ICF:s coachvecka!   


All erfarenhet och kunskap, som jag samlat på mig genom åren, vill jag gärna dela med mig. Mina insikter och min utveckling av coaching har lett till uppskattade modeller och unika verktyg.


Nu startar en kurs online med webinarier. I kursen får man värdefulla och användbara verktyg, tips och kunskaper för att kunna utveckla sin coaching. Deltagarna delas in i triader och mellan varje tillfälle består hemuppgiften av coaching i triaden, där man använder   exempel på det som tagits upp i det senaste webinariet.   


Är du ICF-certifierad coach får du 33 CCE-poäng att använda vid omcertifiering.


Kursen går på måndagar, tisdagar eller onsdagar. Webinarierna är mellan kl. 18.00 – 20.00 varannan vecka. Programmet pågår i 20 veckor och börjar 10, 11 eller 12 augusti och avslutas 14, 15 eller 16 december.


Pris 16.500:- + moms, för ICF medlem är priset 15.000:- + moms. 


Anmälan till:
mastercoachen@coachofsweden.com.


Anmäl dig här

1. Coachkompetenserna  

Genomgång av coachkompetenserna samt democoaching för observation av vald kompetens.

Hemuppgift 1: Välj en av kompetenserna och observera den speciellt i ett coachsamtal i triaden.  Var och en i triaden väljer sin egen kompetens som observatör. Tid 1,5 tim.


2. Fallgropar i coaching

Olika fallgropar som ofta förekommer i coachingen och hur man kan undvika dem.

Hemuppgift 2: Coaching i triaden, förutom de 3 frågorna, redovisa även om någon fallgrop förekommer. Observatörens uppgift. Tid 1,5 tim.


3. Saras Box  - Lösningsboxen

Ett verktyg som kan användas för att hitta ämne och mål och även lösningen.

Hemuppgift 3: Coaching i triaden, hitta ämne och mål med coachingsamtalet med hjälp av Saras box (Behöver inte vara ett färdigt coachsamtal). Tid 1,5 tim.


4. Nycklar

Hur man kan hitta det som är viktigt i coachingen och hur man gräver djupare.

Hemuppgift 4: Coaching i triaden – hitta nycklarna och arbeta med dem, coacha så långt ni hinner på 20 min/deltagare. Tid 1,5 tim.


5. Coacha känslan

Vilken betydelse känslan har för coachingen och dess resultat.

Hemuppgift 5: Coaching i triaden med fokus på att coacha känslan. Tid 1,5 tim.


6. Perspektivbyte

Olika sätt att coacha ett perspektivbyte, både för en situation och en person

Hemuppgift 6: Coaching i triaden där någon av de genomgångna perspektivbytena ingår. Tid 1,5 tim.


7. Coacha över golvet

Olika sätt att coacha genom att använda rummet, bland annat hinderbanan.

Hemuppgift 7: Coacha någon av de genomgångna teknikerna, individuell uppgift, ej i triad, eftersom man använder rummet. Tid 1 tim.


8. Coacha med hjälp av din intuition

Vilken nytta man kan ha av att använda sin intuition och hur man gör.

Hemuppgift 8: Coacha i triaden intuitivt, håll coacheen högt och lägg märke till eventuell skillnad.  Tid 1,5 tim.


9. Coacha självkänslan

Hur man coachar den viktiga självkänslan. Democoaching.

Hemuppgift 9: Coachsamtal i triaden, där självkänslan coachas med hjälp av exempel. Tid 1,5 tim.


10. Frågor eller önskemål från deltagarna om fördjupning av något område inom coaching.


Certificate 33 CCE-poäng