Back to Top

Sara delar med sigMastercoachen delar med sig

Vill du ta del av över 22 års coacherfarenhet på alla slags nivåer och företag, inom näringsliv såväl som offentlig sektor - här kommer din chans! Nu kommer uppföljningen av det populära webinariet “Att coacha känslan” som gavs under ICF:s coachvecka!  


”All erfarenhet och kunskap, som jag samlat på mig genom åren, vill jag gärna dela med mig. Min utveckling inom coaching och mina insikter har lett till uppskattade modeller och unika verktyg”.


Nu startar min onlinekurs med webinarier på 2 timmar varannan vecka och triader med coachinguppgifter från kursen däremellan.

I kursen får du värdefulla och användbara verktyg, tips och kunskaper för att kunna utveckla din coaching. Är du ICF certifierad coach får du dessutom 33 CCE-poäng att använda vid omcertifiering.


När: 31 augusti – 21 december 2022, kl. 19.00 – 21.00 varannan onsdag, totalt 20 veckor.


Var: Online via Zoom.


Pris: 16.500:- + moms.  Är du ICF-medlem är priset 15.500:- Anmälan till mastercoachen@coachofsweden.com.


Anmälan till:
mastercoachen@coachofsweden.com.


Anmäl dig här

1. Fallgropar i coaching

Olika fallgropar som ofta förekommer i coachingen och hur man kan undvika dem.

Hemuppgift 2: Coaching i triaden, förutom de 3 frågorna, redovisa även om någon fallgrop förekommer. Observatörens uppgift. Tid 1,5 tim.


2. Saras Box  - Lösningsboxen

Ett verktyg som kan användas för att hitta ämne och mål och även lösningen.

Hemuppgift 3: Coaching i triaden, hitta ämne och mål med coachingsamtalet med hjälp av Saras box (Behöver inte vara ett färdigt coachsamtal). Tid 1,5 tim.


3. Nycklar

Hur man kan hitta det som är viktigt i coachingen och hur man gräver djupare.

Hemuppgift 4: Coaching i triaden – hitta nycklarna och arbeta med dem, coacha så långt ni hinner på 20 min/deltagare. Tid 1,5 tim.


4. Coacha känslan

Vilken betydelse känslan har för coachingen och dess resultat.

Hemuppgift 5: Coaching i triaden med fokus på att coacha känslan. Tid 1,5 tim.


5. Perspektivbyte

Olika sätt att coacha ett perspektivbyte, både för en situation och en person

Hemuppgift 6: Coaching i triaden där någon av de genomgångna perspektivbytena ingår. Tid 1,5 tim.


6. Coacha över golvet

Olika sätt att coacha genom att använda rummet, bland annat hinderbanan.

Hemuppgift 7: Coacha någon av de genomgångna teknikerna, individuell uppgift, ej i triad, eftersom man använder rummet. Tid 1 tim.


7. Coacha med hjälp av din intuition

Vilken nytta man kan ha av att använda sin intuition och hur man gör.

Hemuppgift 8: Coacha i triaden intuitivt, håll coacheen högt och lägg märke till eventuell skillnad.  Tid 1,5 tim.


8. Coacha självkänslan

Hur man coachar den viktiga självkänslan. Democoaching.

Hemuppgift 9: Coachsamtal i triaden, där självkänslan coachas med hjälp av exempel. Tid 1,5 tim.


9. Frågor eller önskemål från deltagarna om fördjupning av något område inom coaching.


Certificate 33 CCE-poäng