Back to Top

Coacha i Grupp.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt sätt att coacha teamet/gruppen för att nå bättre resultat.


Kursinnehåll

   Hur startar man gruppcoaching?

   Grunderna för ett coachande förhållningssätt i gruppcoachingen.

   Kärnkompetenserna i coaching

   Olika teman – exempelvis arbetsrelaterat, ämnesvis eller personligt.

   Tekniker – hur används gruppen och hur använder du dig själv som coach?

   Vilka skillnader –  vilka likheter mot vanlig coaching?

   När kan du använda team/gruppcoaching?

   Gruppen tränar på de olika sätten att gruppcoacha.


Du uppmuntras att ta med ämnen som du vill bli coachad i – du kanske får chansen!


Utveckla gruppens fulla potential

Exempel på ämnen som kommer att belysas:


  • Hur du coachar hinder på ett konkret och användbart sätt

  • Hur du coachar så att det verkligen blir perspektivbyte

  • Hur du coachar känslan, så att resultatet blir bestående

  • Hur du hittar ämne och mål, vad det egentligen handlar om

  • Verktyg att användas för att göra coachingen ännu lättare och effektivare exempelvis ’Saras box’

  • Demonstrationscoaching med ’verkliga’ ämnen, där deltagarna får chans att bli coachade av Master Certified Coach, MCC Sara Widlert


Lägg ansvaret hos gruppen

Team-/gruppcoaching lär deltagarna ett coachande förhållningssätt förutom att man lär sig olika sätt att coacha team/grupper på.


Du kan coacha en grupp utifrån ett visst ämne till exempel arbetssituation, organisation, relation eller något annat ämne man väljer. Det kan vara ledningsgrupper, arbetsgrupper eller intressegrupper som gemensamt behöver lösa en arbetssituation eller utveckla verksamheten. Det är användbart när du vill sprida ut ansvarstagande för en speciell situation eller när du vill att en speciell frågeställning ska undersökas.


Syfte, mål, genomförande och resultat. Hur du lägger upp coachingen.

Hur du genomför den med tyngdpunkt på lämpliga frågor.


Team-/gruppcoaching sammansvetsar en grupp och lär deltagarna ett coachande förhållningssätt förutom att du på kursen lär dig olika sätt att coacha team/grupper på.


Certifiering och etiska regler

Kursen är godkänd som CCE-utbildning av International Coach Federation vilket innebär att du får tillgodoräkna dig utbildningstid (30 units) vid certifiering hos ICF.


Kursledaren, Sara Widlert är utbildad av Coach University i USA. Sara är medlem i “International Coach Federation”, ICF och MCC certifierad Coach, (Master Certified Coach). Vi tillämpar ICF:s etiska riktlinjer.


Kursen genomförs efter överenskommelse.


Pris: 16.500:- + moms

         Är du ICF-medlem är priset 15.500:- + moms